Uit08052018De brexit heeft niet enkel met economie, migratie en soevereiniteit te maken, maar ook met de Engelsen zelf. Ze voelen zich niet alleen anders dan de anderen. Ze zijn het ook. Wat maakt de Engelsen zó Engels? Samen met Flip Feyten schreef Harry De Paepe ‘Stiff
Upper Lips’ waarin ze dat probeerden te achterhalen. Hun zoektocht leverde de meest wonderlijke verhalen op. Hoe raakten de Engelsen zo verslingerd aan thee? Wat is het geheim van hun apartehumor? Hoe ontstond het kampioenschap schenen schoppen? En hoe staat het met hun legendarische gereserveerdheid, de ‘stiff upper lip’? Hoe komt de Queen aan de titel ‘Seigneur of the Swans’? Waarom moet je als parlementslid goed kunnen rennen? En waarom is God een stoffige Engelsman?
Met liefde voor Engeland en gevoel voor humor legt Harry de ziel van Albion bloot. Of u na deze avond de Engelsen beter zal begrijpen, is niet zeker. Maar u zal wél meer van ze houden.