Verkiezing van de nieuwe leden
Korte historiek
Vereremerking leden 25 jaar en 50 jaar lidmaatschap
Jaarverslag
Aanstelling Prince
Voorstelling jaarprogramma