Terugbetaling tickets toneel

Ticketwinkel, het bedrijf waarmee we samenwerken voor de online verkoop van de tickets, stelt alles in het werk om de terugbetaling van de tickets te regelen. Dit is een hels karwei, want uiteraard zijn wij niet hun enige klanten. Voorlopig hebben we nog geen zicht op het tijdstip waarop de terugbetaling zal gebeuren, waar we wel voor zorgen is dat je het volledige bedrag terug op je rekening krijgt. Graag geduld!

Toneelvoorstellingen worden geannuleerd

Door de beslissingen van de regionale en federale overheden zien we ons genoodzaakt de toneelvoorstellingen van 13, 14, 15, 20 en 21 maart te annuleren. Het is ook onze grote verantwoordelijkheid de verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk in te perken.

Aangekochte kaarten zullen terugbetaald worden. Eerstdaags zal u hieromtrent de concrete informatie per mail ontvangen.

Bij vragen: contacteer de deken Renaat De Blaere 0497 23 45 51.

Nieuwe leden en 25 jaar lid

Tijdens de ledenvergadering van januari 2020 werden 7 personen verkozen als lid van de Camere. Volgens de statuten kan dit enkel na het doorlopen van een proefperiode van 1 jaar als aspirant lid.
Wij wensen hen veel plezier als lid van onze bloeiende vereniging. En, bedankt voor de traktatie! Schol.

Christoph Mouton, Filip Quivreux, Bart De Vlieger, Piet Braeckevelt, Karel Janssen, Viviane De Clercq, Gerd Cornelis.

Tijdens dezelfde vergadering werden Hans Bral en Lorenzo Mortier gehuldigd door deken Renaat de Blaere als 25 jaar lid van de Camere.

Oh ja, er was ook nog de traditionele tweejaarlijks Rederijkersquiz. Na een spannende eindstrijd gingen 4 glunderende leden met de overwinning lopen: Luc De Meyer, Marleen Berten, Rita Maenhaut en Robert Vanheers.

Meer foto’s vind je op onze fotopagina.