Nieuwe leden en 25 jaar lid

Tijdens de ledenvergadering van januari 2020 werden 7 personen verkozen als lid van de Camere. Volgens de statuten kan dit enkel na het doorlopen van een proefperiode van 1 jaar als aspirant lid.
Wij wensen hen veel plezier als lid van onze bloeiende vereniging. En, bedankt voor de traktatie! Schol.

Christoph Mouton, Filip Quivreux, Bart De Vlieger, Piet Braeckevelt, Karel Janssen, Viviane De Clercq, Gerd Cornelis.

Tijdens dezelfde vergadering werden Hans Bral en Lorenzo Mortier gehuldigd door deken Renaat de Blaere als 25 jaar lid van de Camere.

Oh ja, er was ook nog de traditionele tweejaarlijks Rederijkersquiz. Na een spannende eindstrijd gingen 4 glunderende leden met de overwinning lopen: Luc De Meyer, Marleen Berten, Rita Maenhaut en Robert Vanheers.

Meer foto’s vind je op onze fotopagina.